Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:29:01
Nejde o peníze.
Tenhle mohl být dobrý.

:29:04
- Vy nejste jako ti ostatní?
- Jako kdo?

:29:07
Takový, co vypráví ženám
o svých penìzích.

:29:10
Co je na penìzích špatného?
:29:13
Obávám se, že je.
Bìžte se chlubit jinam.

:29:17
Poèkejte...
:29:18
Nemùžu vystát bohaté playboye,
kteøí si myslí...

:29:22
Moment! Nejsem tak špatný.
Nìkdy jsem milý.

:29:27
Nìkdy mluvím bez pøemýšlení.
:29:30
Takže napùl sladký, napùl kyselý.
:29:33
- Prosím, udìlal jsem chybu.
- Ano, udìlal.

:29:36
Špatnì mì informovali.
Teï když už jsem s tím zaèal,

:29:41
vzpomínám si, že to nemluvili o vás,
ale o vaší pøítelkyni.

:29:45
- Lorelei.
- Nebo se zase mýlím?

:29:49
Ne, peníze jsou zálibou Lorelei.
:29:56
- Máte o ni strach.
- Jste moc všímavý.

:30:01
Odpouštíte mi?
:30:03
Z vážím-li nedostatek mužù...
:30:06
Dobøe. Zaèneme znovu.
Slibuji, že...

:30:10
Budeme vyrušeni.
:30:12
Dobøe jsme se bavili.
:30:13
- Pan Malone, sleèna Leeová a Piggie.
- Teší mì.

:30:19
Piggie je nejlepší taneèník.
Tak lehce se pohybuje.

:30:25
- O tom jsem nepochybovala.
- Snažíte se mi lichotit.

:30:29
- Co se dìje?
- Má žena.

:30:32
- Já myslela, že to je jeho dùl.
- Nepøidᚠse k nám?

:30:36
- Nic mi nezbývá.
- Tohle je sleèna Leeová.

:30:39
- Sleèna Shawová, pan...
- Malone.

:30:43
- Velice mì tìší.
- Dìkuji.

:30:47
Bájeènì se bavíme.
:30:50
Paní Beekmanová, to jsou nejkrásnìjší
šperky, co jsem kdy vidìla.

:30:56
Jsem na náušnice pyšná.
Dìdí se v rodinì odnepamìti.


náhled.
hledat.