Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:32:03
Dobøe, dobøe. Au revoir.
:32:05
Vám též au revoir.
:32:09
Moje tiára. Dìkuji.
:32:13
Chudák. Vsadím se, že ho
pro zbytek cesty zavøe do skøínì.

:32:17
- To bych byla vdìèná.
- Myslím, že je roztomilý.

:32:21
Víš velmi dobøe, jak to myslím.
Ty a ten... Co to dìláš?

:32:27
Jen zkouším. Co si k tomu vezmu.
Jak vypadám?

:32:33
Pøesnì jako potíže.
:32:42
Øíkal jsem koaliènímu lídrovi,
že potøebujeme muže, který dokáže...

:32:50
Dokonèi pøíbìh, drahý.
:33:12
Vᚠstùl, madam.
:33:14
Dobrý veèer, sleèno Leeová a Shawová.
To je pan Crossley. Pan Franklin.

:33:20
- Pan Mason. Teší mì.
- Pan Brooks.

:33:23
Tìší mì.
:33:24
- Je tu pan Spofford?
- Ne, ale tohle je jeho židle.

:33:28
- Sedíte tady, sleèno Leeová.
- Sleèno Shawová, vy tady.

:33:32
- Smí se posadit na vaši židli?
- Ale jistì.

:33:37
Dìlá se jí špatnì, když sedí zády.
:33:39
- Omlouvám se.
- Nic se nedìje.

:33:45
- Jaktože jsme u jednoho stolu?
- Pøidìlili mì sem.

:33:49
- Kolik to stálo?
- To neøeknu. Urazila byste se.

:33:54
Užíváte si plavbu,
pane Frankline?

:33:56
Kolikrát jste pøeplul oceán?
Necítíte se na moøi osamìle?


náhled.
hledat.