Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:33:12
Vᚠstùl, madam.
:33:14
Dobrý veèer, sleèno Leeová a Shawová.
To je pan Crossley. Pan Franklin.

:33:20
- Pan Mason. Teší mì.
- Pan Brooks.

:33:23
Tìší mì.
:33:24
- Je tu pan Spofford?
- Ne, ale tohle je jeho židle.

:33:28
- Sedíte tady, sleèno Leeová.
- Sleèno Shawová, vy tady.

:33:32
- Smí se posadit na vaši židli?
- Ale jistì.

:33:37
Dìlá se jí špatnì, když sedí zády.
:33:39
- Omlouvám se.
- Nic se nedìje.

:33:45
- Jaktože jsme u jednoho stolu?
- Pøidìlili mì sem.

:33:49
- Kolik to stálo?
- To neøeknu. Urazila byste se.

:33:54
Užíváte si plavbu,
pane Frankline?

:33:56
Kolikrát jste pøeplul oceán?
Necítíte se na moøi osamìle?

:34:01
Zbožòuji konverzaci, vy ne?
:34:04
Sleèno, pan Spofford je zde.
:34:09
Promiòte, že budu šeptat.
Snaž se zapùsobit.

:34:14
Tudy, pane.
Pan Henry Spofford.

:34:23
Cestujete sám?
:34:27
Ne, mám komorníka,
uèitele a trenéra.

:34:30
Tolik jsem o vás slyšela.
Myslela jsem, že jste starší.

:34:36
Dost starý na to,
abych ocenil hezkou ženu.

:34:41
Zdá se,
že to bude zajímavá plavba.

:34:44
Osobnì nehodlám zmeškat jídlo.
:34:48
Jak si vedu?
:34:56
- Tamhle je místo.
- Ernie, pøineseš cigarety?


náhled.
hledat.