Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:40:01
Zde? Zrovna jsem si vzpomnìl,
že mám schùzku.

:40:04
Radìji zmizím.
Sbohem, nashle a tak dále.

:40:10
- To bylo hrubé!
- Zmlkni a poslouchej mì.

:40:14
- Jsi v pìkné kaši.
- Já? Proè?

:40:16
Co jste dìlali,
než Piggie zaèal štìkat?

:40:20
- On neštìkal, mluvil svahilsky.
- Pøedtím.

:40:24
Dìlali jste nìco,
co by pan Esmond nemìl vidìt?

:40:29
- Proè, ne... Proboha, ano!
- Co?

:40:34
Vyprávìl mi o Jižní Africe.
Je to tam nebezpeèné.

:40:39
Je tam plno hadù zvaných hroznýš.
Hroznýš dokáže ulovit kozu

:40:46
a zabít ji tak,
že ji umaèká k smrti.

:40:49
- Jdi k vìci.
- To je vše.

:40:52
Co je na tom usvìdèujícího?
:40:56
Piggie dìlal hroznýše
a já byla koza.

:41:00
Ach, Lorelei!
:41:01
Neboj!
Piggie to nikomu neøekne!

:41:05
To nebude muset.
Když Piggie škrtil kozu,

:41:10
pan Malone to fotil oknem.
:41:14
- Proè?
- Pro èasopis National Geographic.

:41:19
Prober se, zlato.
Pan Malone nás pøelstil.

:41:24
Dvoøí se mi,
aby tì mohl sledovat.

:41:27
Vsadím se, že je to soukromý
detektiv najatý panem Esmondem.

:41:33
Gus žárlí i bez fotek.
Jestli to uvidí, zblázní se.

:41:38
Ano, to je pravda.
:41:41
Chtìla jsem ho zabít,
ale mám lepší nápad.

:41:44
Lepší?
:41:46
Získáme ty fotky,
když neví, že to víme.

:41:50
Já je získám.
Je to muž, ne?

:41:52
Šarm nezabere.
Na to je pøíliš chytrý.

:41:57
- A vèera byl tak milý.
- Ach, Dorothy!


náhled.
hledat.