Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:41:00
Ach, Lorelei!
:41:01
Neboj!
Piggie to nikomu neøekne!

:41:05
To nebude muset.
Když Piggie škrtil kozu,

:41:10
pan Malone to fotil oknem.
:41:14
- Proè?
- Pro èasopis National Geographic.

:41:19
Prober se, zlato.
Pan Malone nás pøelstil.

:41:24
Dvoøí se mi,
aby tì mohl sledovat.

:41:27
Vsadím se, že je to soukromý
detektiv najatý panem Esmondem.

:41:33
Gus žárlí i bez fotek.
Jestli to uvidí, zblázní se.

:41:38
Ano, to je pravda.
:41:41
Chtìla jsem ho zabít,
ale mám lepší nápad.

:41:44
Lepší?
:41:46
Získáme ty fotky,
když neví, že to víme.

:41:50
Já je získám.
Je to muž, ne?

:41:52
Šarm nezabere.
Na to je pøíliš chytrý.

:41:57
- A vèera byl tak milý.
- Ach, Dorothy!

:42:01
Já mu ukážu,
až získáme ty fotky!

:42:05
Otázka je, jak to udìláme?
:42:09
Nejjednodušší bude ukrást je.
Váleènì se nalíèíme a jdeme.

:42:53
- Kde je Lorelei dnes veèer?
- Vypadá to, že mᚠzájem.

:42:57
Mám, ale ne o ni.

náhled.
hledat.