Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:42:01
Já mu ukážu,
až získáme ty fotky!

:42:05
Otázka je, jak to udìláme?
:42:09
Nejjednodušší bude ukrást je.
Váleènì se nalíèíme a jdeme.

:42:53
- Kde je Lorelei dnes veèer?
- Vypadá to, že mᚠzájem.

:42:57
Mám, ale ne o ni.
:43:01
Pokud bys mìl zájem,
tak vím, kde ji mùžeme najít.

:43:06
Jen se ptám.
:43:28
Ještì tohle.
:43:58
Pane Spofforde, prosím, pomozte mi.
Uvízla jsem tu.


náhled.
hledat.