Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:43:01
Pokud bys mìl zájem,
tak vím, kde ji mùžeme najít.

:43:06
Jen se ptám.
:43:28
Ještì tohle.
:43:58
Pane Spofforde, prosím, pomozte mi.
Uvízla jsem tu.

:44:03
- Jste zlodìj?
- Proboha, ne!

:44:06
Zamkli mì.
Èekala jsem na pøítele.

:44:08
- Proè jste mu nezavolala?
- Na to jsem nepomyslela.

:44:13
- Jste-li zlodìj a pomohu vám...
- Prosím, pomozte, než nìkdo pøijde.

:44:18
Pøemýšlím. Dobøe.
Pomohu vám ze dvou dùvodù.

:44:23
Na dùvody nehleïte.
:44:26
První je, že jsem moc mladý,
abych šel do vìzení.

:44:29
A druhý je, že máte velkou
animální pøitažlivost.

:44:36
Podívejte, nìkdo jde.
:44:42
- Co budu dìlat?
- Dejte si to kolem krku.

:44:54
Dobrý veèer.
:44:56
Co tady dìláte?

náhled.
hledat.