Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:48:03
Ona má strach, že se nachladí.
:48:06
Pokouší se o mì laryngitida.
Tady, specialita podniku.

:48:10
- To je ale koktejl.
- Je velmi jemný. Pronesme pøípitek:

:48:16
Byl jednou muž jménem Sidney
A ten si propil ledviny

:48:20
Chøadly a scvrkávaly se
Ale on stále jen napájel se

:48:23
Ale bavil se, nebo ne?
:48:26
- To je dobré.
- Znám jiný. Na ex.

:48:39
Vypadá, že vybouchne.
:48:42
- Co jste to namíchaly? Co to bylo?
- Skotskou, vodku, brandy a gin.

:48:47
Tady, zkus tohle.
:48:55
- To nebyla voda!
- Ne, èistá vodka.

:48:58
Dᚠsi ještì? Co se dìje?
Necítíš se dobøe?

:49:02
- Já hoøím.
- Radìji si svléknìte sako.

:49:05
Ano, bude ti lépe.
Zchladíš se. Pomùžu ti.

:49:10
Teï se posaïte.
Omluvte nás na chvíli.

:49:15
- Mᚠnìco?
- Zatím ne.

:49:19
Prohledej i náprsní kapsu.
:49:22
- Nejsou tady.
- Nemá je v saku.

:49:26
Mohly by být jinde: V kalhotách.
:49:30
- Musíme je získat.
- Mám to udìlat sama?

:49:33
- Dvì hlavy víc ví.
- To ano.

:49:36
Je to choulostivá záležitost.
Budeme držet pøi sobì.

:49:40
Skoro jsem usnul.
Mùžete vypnout to topení?

:49:45
- Potøebuje sklenici vody.
- Ano, to je pravda.

:49:48
Vodu bych rád, ale to horko...
:49:50
Poøádnou sklenici vody.
:49:53
Pozor!
:49:55
- Máte mokré kalhoty!
- Nemùže odejít v mokrých kalhotách.


náhled.
hledat.