Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:49:02
- Já hoøím.
- Radìji si svléknìte sako.

:49:05
Ano, bude ti lépe.
Zchladíš se. Pomùžu ti.

:49:10
Teï se posaïte.
Omluvte nás na chvíli.

:49:15
- Mᚠnìco?
- Zatím ne.

:49:19
Prohledej i náprsní kapsu.
:49:22
- Nejsou tady.
- Nemá je v saku.

:49:26
Mohly by být jinde: V kalhotách.
:49:30
- Musíme je získat.
- Mám to udìlat sama?

:49:33
- Dvì hlavy víc ví.
- To ano.

:49:36
Je to choulostivá záležitost.
Budeme držet pøi sobì.

:49:40
Skoro jsem usnul.
Mùžete vypnout to topení?

:49:45
- Potøebuje sklenici vody.
- Ano, to je pravda.

:49:48
Vodu bych rád, ale to horko...
:49:50
Poøádnou sklenici vody.
:49:53
Pozor!
:49:55
- Máte mokré kalhoty!
- Nemùže odejít v mokrých kalhotách.

:50:00
- Vysuším je fénem.
- Pùjdu se pøevléknout.

:50:03
- Nebuï hloupý. Nachladíš se.
- Ne, ne! Podívejte...

:50:07
Nenachladím se!
Co je tohle za oslavu?

:50:14
Jdete vèas.
Pøines mu nìco.

:50:17
Pan Malone se necítí dobøe.
Radìji si bìž lehnout.

:50:21
- Cítím se, jako bych ležel mìsíc.
- Vem si tohle na sebe.

:50:27
Francois ti pomùže.
:50:29
To není fér. Dvì na jednoho,
seberou èlovìku kalhoty...

:50:39
- Není to tu.
- Musí.

:50:44
Mám to! Mám to!
:50:48
Tady. 2,20 dolarù.
Vaše negativy a fotografie.

:50:53
A øekl bych slovy svých
krajanù: "Ó, la, la!"

:50:58
- Dìkuji.
- Není zaè.


náhled.
hledat.