Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:55:02
Pøemýšlej o tom.
:55:08
Proè jsi tam jen tak stála
a nechala se políbit?

:55:12
Je to šílené, ale já se
do toho mizery zamilovala.

:55:17
Cítíš to jen proto, že je chudý.
:55:20
To doufám. Pojïme se pøevléknout.
Pøiplouváme za hodinu.

:55:56
Chceme si koupit nìjaké obleèení.
Víte, klobouky a šaty.

:56:01
Znáte dobré obchody?
:56:04
Tam chceme jako první.
:56:29
- To byla zábava, ne?
- Ano.

:56:31
To je poprvé, co jsem
nakupovala bez muže.

:56:40
Hodnì jste nám pomohl. Nikdy jsem
tak rychle tolik neutratila.

:56:45
- S radostí.
- Staèí to?

:56:47
- Dìkuji.
- Uvidíme se.


náhled.
hledat.