Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:56:01
Znáte dobré obchody?
:56:04
Tam chceme jako první.
:56:29
- To byla zábava, ne?
- Ano.

:56:31
To je poprvé, co jsem
nakupovala bez muže.

:56:40
Hodnì jste nám pomohl. Nikdy jsem
tak rychle tolik neutratila.

:56:45
- S radostí.
- Staèí to?

:56:47
- Dìkuji.
- Uvidíme se.

:57:02
Bonjour. Já jsem vedoucí.
Jak vám mohu pomoci?

:57:06
Mùžete. Ukažte mi,
kde si mohu sundat boty.

:57:09
Dorothy, dáma nikdy nepøizná,
že ji bolí nohy.

:57:13
Máte rezervaci?
:57:16
Ano.
Na jméno pana Augusta Esmonda.

:57:19
Sleèna Shawová,
já jsem sleèna Leeová.

:57:22
Ach, ano. Oèekávali jsme vás.
Tudy, prosím.

:57:31
- No tedy!
- Já myslela, že jsi zmizel v Paøíži.

:57:36
- Jsou to ty, o kterých jste mluvila?
- Ano.

:57:40
Madam Piggie. Chci øíci Beekmanová!
To je pøíjemné pøekvapení.

:57:44
Bezpochyby. Zaènìte, Pritcharde.
Toto je sleèna Leeová.

:57:50
Zastupuji pojišovnu
Suffolk Insurance Company.

:57:54
Nikdy jsem se nepojistila.
:57:55
Pan Malone to potøebuje
pro svou práci. Co se tady dìje?


náhled.
hledat.