Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:18:57
Slyšeli jste? Zastavte ji!
Odveïte ji do lavice svìdkù!

1:19:01
Zbytek z vás na svá místa.
1:19:06
Vy máte padáka!
1:19:08
Jak se mohl mùj syn
zaplést s takovým typem ženy?

1:19:16
Mladá dámo, jsme tu
kvùli výkonu spravedlnosti.

1:19:20
Ne, abychom se dívali na kabaret.
Rozumíte mi?

1:19:24
- Ano, soudce.
- Dobøe.

1:19:28
Odcizila jste èi neodcizila
tu diamantovou tiáru?

1:19:31
Ach ne, pane.
Neukradla jsem ji.

1:19:35
Faktem je, že mi ji daroval
manžel paní Beekmanové.

1:19:39
Vaše ctihodnosti!
Zde obvinìná není...

1:19:45
- Máte nìjaký dùkaz k tomuto pøípadu?
- Ano, mám.

1:19:49
Než promluví,
smím nìco vysvìtlit?

1:19:52
Pokraèujte.
1:19:54
Mám pøítelkyni jménem Dorothy.
Je to opravdu dobrá pøítelkynì.


náhled.
hledat.