Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:17:04
- Buraya.
- Dikkat Dikkat, memurlar.

:17:07
- Son kontrol, tüm kapýlar.
- Özgürlüðün tatlý kuþu.

:17:11
Kalkýþ için son 3 dakika.
:17:13
Ne oluyor adamým?
Hassittir. Ne oluyor?

:17:17
Seni baþka biri sandým.
Pinball Parker.

:17:19
Silahlý soyguncu, kundakçý, uyuþturucu
baðýmlýsý. Henüz yeni yakalandým.

:17:24
Enayi.
:17:31
- Tamam, yüzünü bana dön.
- Bu tamam.

:17:34
Haydi.
:17:38
Açýn.
:17:47
Partiye geç kaldýnýz.
:17:49
- Tamam.
- Haydi gidelim, caným.

:17:57
Ne oluyor, oturan ayý?
:17:59
Nasýl?
:18:01
Hey, dostum, ben sendenim,
tamam mý? yaralý ve...

:18:04
boklu dizini üzerimden çek.
:18:08
Bir zencinin kafa derisini yüzmek
ister gibi bakýyorsun.

:18:12
Ne bakýyorsun be, hasta herif?
:18:15
Hiiiç. Sadece kafesine hayran oldum.
:18:19
Sana çok yakýþýyor.
:18:22
Evet, uçaða hoþgeldiniz.
:18:25
Gördüðüm kadarýyla aramýzda çok
ünlü kiþiler var.

:18:28
Gördüðüm 11 olay, 2 gerçek kopya ve
hakiki bir Þamdan muhabiri var.

:18:33
Ama þunu söylemeliyim baylar,
bunlar beni etkilemiyor.

:18:35
Çünkü bu uçakta kurallarýmýz var,
ve hepsi uygulanacak.

:18:38
Bir anaokulu gibi. Ellerinizi
kendinize saklayýn.

:18:41
Ses düzeyini alçak tutun.
Ve eðer baðýrýr, tükürür...

:18:45
veya rahatsýz ederseniz,
ebenizinkini görürsünüz.

:18:47
- Siktir, domuz.
- Bu Nazinin aðzýný kapatýp paketleyin.

:18:53
Gördünüz, böyle bir davranýþ
benim ruh halimi etkiler.

:18:55
Bu kurallar uygulanacak.
Eðer bir bela sezersem...

:18:58
bana gaz verirseniz...

Önceki.
sonraki.