Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:57:03
Son sinyal Arizona'daydý.
:57:06
Ceset Fresno'ya düþtü.
:57:08
Lerner Havaalaný.
Etrafýnda tur atýyorlar.

:57:11
- Geri geliyorlar.
Beni Þefe baðlar mýsýn--
- Devers.

:57:12
Lütfen. Saðol.
:57:14
- Vince?
- Turmu atýyorsun.

:57:17
Uçak Lerner Havaalanýna gidiyor.
Buradan 100 mil küçük mesafe.

:57:19
At yaraðý! Arizona'da sinyalin
peþindeyiz.

:57:23
Beni dinle.
Gökten bir ceset düþtü.

:57:25
Üzerinde bir not var.
:57:28
Onlarý 12:00 saat ve 30 mil
vektöründe yakaladýk.

:57:31
- Vince, lütfen, oðlum.
Neredeyse onun kuyruðundayýz.
- Sadece beni dinle!

:57:35
Not bana yazýlmýþ!
Cesedin üstündeki not!

:57:37
- Yanlýþ kovalamacanýn--
- Kapa çeneni.

:57:39
Alo?
:57:42
Beyler, beyler! Bir uçaða veya helikoptere
ihtiyacým var!

:57:45
Sen ve ben ikimiz mi?
Ben tümüyle mesai dýþýndayým.

:57:47
Lerner Havaalanýna gitmem gerek ve
50 dakikam var.

:57:50
Hýzlý araban varsa,
onu kullanabilirsin.

:57:56
Larkin. Vince Larkin.
Emniyetten.

:57:58
Ne varsa gönderin. Þerif, eyalet polisi,
koruma görevlisi.

:58:01
Bir dakika.
:58:06
Adamlarýnýz çok dikkatli hareket etmeli.
:58:08
Silahlarý bulmalarý sadece an meselesi.
:58:15
Larkin. Vince Larkin.
Emniyetten.

:58:18
Bu numarayý nereden bildiðimi sandýn?
:58:25
"...Amerika þartlý tahliye komisyonu
tarafýndan--"

:58:30
Poe.
:58:32
Adamým! Evet!
:58:37
Tavþaný kutuya koy.
:58:41
Senin zýrvaladýðýný biliyordum.
Ve haklýydým.

:58:45
Baþýndan beri bizimle oynuyordun.
:58:48
Sen özgür bir adamsýn.
:58:50
Sana tavþaný kutuya...
:58:54
koymaný söyledim.

Önceki.
sonraki.