Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:58:01
Bir dakika.
:58:06
Adamlarýnýz çok dikkatli hareket etmeli.
:58:08
Silahlarý bulmalarý sadece an meselesi.
:58:15
Larkin. Vince Larkin.
Emniyetten.

:58:18
Bu numarayý nereden bildiðimi sandýn?
:58:25
"...Amerika þartlý tahliye komisyonu
tarafýndan--"

:58:30
Poe.
:58:32
Adamým! Evet!
:58:37
Tavþaný kutuya koy.
:58:41
Senin zýrvaladýðýný biliyordum.
Ve haklýydým.

:58:45
Baþýndan beri bizimle oynuyordun.
:58:48
Sen özgür bir adamsýn.
:58:50
Sana tavþaný kutuya...
:58:54
koymaný söyledim.
:59:26
Geber, puþt!
:59:36
Neden tavþaný kutuya koyamadýn sanki?
:59:42
Sonrasýnda, dostlar, Aþaðýda solda,
Renoir uçurumunu göreceksiniz.

:59:49
Göz temasýna saniyeler kaldý.
:59:53
Hay sýçiim!
:59:56
Dönün! Dönün! Dönün!
:59:59
O uçak 30 mahkum taþýyorsa,
Bende Elvis Presley'im.


Önceki.
sonraki.