Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:59:26
Geber, puþt!
:59:36
Neden tavþaný kutuya koyamadýn sanki?
:59:42
Sonrasýnda, dostlar, Aþaðýda solda,
Renoir uçurumunu göreceksiniz.

:59:49
Göz temasýna saniyeler kaldý.
:59:53
Hay sýçiim!
:59:56
Dönün! Dönün! Dönün!
:59:59
O uçak 30 mahkum taþýyorsa,
Bende Elvis Presley'im.

1:00:05
"Bob Amcanýn Doða Turlarý."
1:00:09
Siktir!
1:00:13
Bu çaydanlýkla karþýlaþmak için
boktan 300 mil!

1:00:16
Þimdi Lerner Havaalanýna
gitmek zorundayýz!

1:00:19
Bana Vince Larkin'i bul.
1:00:31
Ýki kiþi indi,
bir kiþi çýktý.

1:00:34
- Benim hatam deðildi.
- Ýyi, bana anlatmak zorunda deðilsin.

1:00:37
Genelde cinayetler zevkten ziyade
zorunluluktan iþlenir.

1:00:40
Ama büyük olanlarý,
Dahmer, Gacy, Bundy...

1:00:44
- yaptýlar çünkü bu onlarý
heyecanlandýrýyordu.
- sende mi--

1:00:48
Benim onlarla ortak bir yaným yok,
seninlede.

1:00:50
Benimle konuþmadýn mý!
Onlar manyaktý.

1:00:53
Þimdi anlamsal konuþuyorsun.
1:00:57
Eðer sana bir manyaðýn 50 yýl
bir þirkette haftada 50 saat
çalýþtýðýný...


Önceki.
sonraki.